• 1 Oferta edukacyjna - klasa A
  Klasa Ia (2021-2022) - politechniczna z programem autorskim: „ Wspomaganie projektowania inżynierskiego”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: matematyki, fizyki, informatyki, j. angielskiego.
 • 2 Oferta edukacyjna - klasa B
  Klasa Ib (2021-2022) - humanistyczna z programami autorskimi: „Elementy filozofii”„J. łaciński dla humanistów”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie.
 • 3 Oferta edukacyjna - klasa C
  Klasa Ic (2021-2022) - europejska z programem autorskim: „Elementy realioznawstwo”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: geografii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego.
 • 4 Oferta edukacyjna - klasa D
  Klasa I D (2021-2022) - medyczno-przyrodnicza z programami autorskimi „J. łaciński dla przyrodników” oraz "W świecie mydła i pachnidła", realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: biologii, chemii, j. angielskiego.
 • 5 Nasza szkoła
  Nasze liceum znajduje się w centrum miasta, na ulicy Deotymy 15a, nieopodal ratusza.
baner
 
 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że 

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w Słupsku

 jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

News 2017_18

Informacje dla osób zakwalifikowanych do V LO

W celu potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły należy złożyć w terminie do 30 lipca 2021r. do godz. 15:00 następujące dokumenty:

1. WNIOSEK (wydruk komputerowy z systemu) – dotyczy osób, których nasza szkoła nie była szkołą pierwszego wyboru

2. ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY (oryginał) i ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ (oryginał)

3. KARTA INFOMRACYJNA potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły (otrzymana ze szkoły podstawowej lub wydrukowane z Regulaminu rekrutacji V LO)

4. 2 FOTOGRAFIE (czytelnie podpisane na odwrocie)

5. KARTA ZDROWIA (pobrana od pielęgniarki ze szkoły podstawowej)

6. ANKIETA REKRUTACYJNA (wydana przez V LO)

7. OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA (wydane przez V LO).

 

UWAGA!

NIEDOSTARCZENIE DOKUMENTÓW W W/W TERMINIE JEST RÓWNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ PODJĘCIA NAUKI W V LO.

 

 

DOKUMENTY NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

 

Moja pasa - moje życie.

 

8 i 10 czerwca 2021r. zostało  zorganizowane  wydarzenie Moja pasja – moje życie, które  obejmowało cykl spotkań z interesującymi ludźmi. Zaproszeni goście  opowiedzieli, o tym  co ich fascynuje, w jaki sposób pasja wpłynęła na ich życie, kontakty z innymi osobami, umożliwiła samorealizację i spełnienie, a nawet w jaki sposób pomogła przetrwać lockdown.

Zaproszonymi gośćmi byli:

p. Magdalena Tańska – dietetyk, wykładowca Akademii Pomorskiej w Słupsku,

p. Maria Adkonis – mediator,

p. Danuta Sroka – były dyrektor MBP, animator kultury i koordynator projektów młodzieżowych,

p. Zdzisław Machura - słupski historyk, popularyzator dziejów miasta Słupska.

Pomysł i opiekę nad całym przedsięwzięciem sprawowały Dorota Kudlik i  Małgorzata Kowalczyk.

Czytaj więcej: Moja pasa - moje życie.

Piknik rowerowy

9 czerwca 2021r. klasa 2A wraz z wychowawcą Jolantą Żeromską i opiekunami Małgorzatą Kowalczyk i Wojciechem Strójwąsem wyruszyła rowerami  na piknik klasowy. Połączyliśmy integrację klasy z fakultetami wychowania  fizycznego na łonie natury – w Parku Zachodnim nad urokliwym stawkiem. Pod czujnym okiem pana Strójwąsa rywalizowaliśmy ze sobą i dobrze się bawiliśmy, co zarejestrowaliśmy na zdjęciach robionych dronem i nie tylko…

Czytaj więcej: Piknik rowerowy

Copyright © 2021. V LO w Słupsku Rights Reserved.