• 1 Oferta edukacyjna - klasa A
  Klasa Ia (2020-2021) - politechniczna z programem autorskim: „ Wspomaganie projektowania inżynierskiego”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: matematyki, fizyki, informatyki, j. angielskiego.
 • 2 Oferta edukacyjna - klasa B
  Klasa Ib (2020-2021) - humanistyczna z programami autorskimi: „Elementy filozofii”„J. łaciński dla humanistów”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie.
 • 3 Oferta edukacyjna - klasa C
  Klasa Ic (2020-2021) - europejska z programem autorskim: „Elementy realioznawstwo”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: geografii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego.
 • 4 Oferta edukacyjna - klasa D
  Klasa I D (2020-2021) - medyczno-przyrodnicza z programami autorskimi „J. łaciński dla przyrodników” oraz "W świecie mydła i pachnidła", realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: biologii, chemii, j. angielskiego.
 • 5 Nasza szkoła
  Nasze liceum znajduje się w centrum miasta, na ulicy Deotymy 15a, nieopodal ratusza.
baner
 
 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że 

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w Słupsku

 jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

Home

Informacje dla kandydatów do klas pierwszych!

 1. W terminie 31.07. - 04.08.2020r. - należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub oryginał) - wrzucić do skrzyneczki, która znajduje się na parterze w budynku szkoły w godzinach 8:00 - 15:00.
 2. W terminie 31.07. - 04.08.2020r. - należy wprowadzić wyniki egzaminu w systemie do rekrutacji NABO. 

Przypominamy o obowiązku wprowadzenia do systemu swoich ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły. Osoby, które nie zrobiły tego w terminie do 10 lipca będą miały taką możliwość  w dniach 31.07. - 04.08.2020r.

Proszę o zapoznanie się i przestrzeganie harmonogramu rekrutacji.

W celu zasięgnięcia informacji lub wystąpienia problemów można skonsultować się z sekretariatem szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:30 pod  nr 59 845-60-22.

Copyright © 2021. V LO w Słupsku Rights Reserved.