• 1 Oferta edukacyjna - klasa A
  Klasa Ia (2020-2021) - politechniczna z programem autorskim: „ Wspomaganie projektowania inżynierskiego”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: matematyki, fizyki, informatyki, j. angielskiego.
 • 2 Oferta edukacyjna - klasa B
  Klasa Ib (2020-2021) - humanistyczna z programami autorskimi: „Elementy filozofii”„J. łaciński dla humanistów”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie.
 • 3 Oferta edukacyjna - klasa C
  Klasa Ic (2020-2021) - europejska z programem autorskim: „Elementy realioznawstwo”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: geografii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego.
 • 4 Oferta edukacyjna - klasa D
  Klasa I D (2020-2021) - medyczno-przyrodnicza z programami autorskimi „J. łaciński dla przyrodników” oraz "W świecie mydła i pachnidła", realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: biologii, chemii, j. angielskiego.
 • 5 Nasza szkoła
  Nasze liceum znajduje się w centrum miasta, na ulicy Deotymy 15a, nieopodal ratusza.
baner
 
 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że 

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w Słupsku

 jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

Home

INFORMACJE DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH do V Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Słupsku

W terminie od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 roku, do godziny 15:00 potwierdzamy wolę przyjęcia nauki w wybranej szkole zgodnie z listą zakwalifikowanych do klasy I na rok szkolny 2020/2021 poprzez złożenie niżej wymienionych dokumentów w oryginale:

1.      WNIOSEK (wydruk komputerowy z systemu) w przypadku osób, które nie złożyły wniosku wcześniej

2.      ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU (oryginał) i ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY (oryginał)

3.      KARTA INFOMRACYJNA potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły (wydrukowane z Regulaminu rekrutacji V LO) lub otrzymane w szkole podstawowej – wypełniona (Uczeń wypełnia dane o sobie i urząd pod który podlega. Informacje na temat placówki, do której dostał się uczeń wypełnia szkoła.)

4.      2 FOTOGRAFIE (czytelnie podpisane ołówkiem na odwrocie)

5.      KARTA ZDROWIA (pobrana od pielęgniarki ze szkoły podstawowej)

6.      ANKIETA REKRUTACYJNA (wydana przez V LO - znajduje się w zakładce "Dla kandydatów")

7.      OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA (wydane przez V LO - znajduje się w zakładce "Dla kandydatów")

 

UWAGA!

NIEDOSTARCZENIE DOKUMENTÓW W W/W TERMINIE JEST RÓWNOZNACZNE
Z REZYGNACJĄ PODJĘCIA NAUKI W V LO.

 

DOKUMENTY NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

 

                                

 

Copyright © 2021. V LO w Słupsku Rights Reserved.