• 1 Oferta edukacyjna - klasa A
  POLITECHNICZNA (32 miejsca) Z rozszerzonym programem: matematyki, fizyki, informatyki. Innowacje pedagogiczne: · „Matematyka wyższa”, · „Rysunek techniczny w AutoCAD” · „Robotyka”, ·„Retoryka”.
 • 2 Oferta edukacyjna - klasa B
  HUMANISTYCZNA (32 miejsca) Z rozszerzonym programem: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie. Innowacje pedagogiczne: · „Filozofia elementy”, · „Matplan – planowanie matematyczne”.
 • 3 Oferta edukacyjna - klasa C, E
  EUROPEJSKA (64 miejsca) Z rozszerzonym programem: geografii, wiedzy o społeczeństwie, j. angielskiego. Innowacje pedagogiczne: · „Edukacja europejska”, · „Elementy realioznawstwa krajów angielskiego obszaru językowego”, · „Matplan – planowanie matematyczne”, · „Internet w nauce języka angielskiego”.
 • 4 Oferta edukacyjna - klasa D
  MEDYCZNO-PRZYRODNICZA (32 miejsca) Z rozszerzonym programem: biologii, chemii, język angielskiego. Innowacje pedagogiczne: · „Język łaciński dla przyrodników”, · „Matplan – planowanie matematyczne”, · „Internet w nauce języka angielskiego”, · „Widzę, słyszę i poznaję”.
 • 5 Nasza szkoła
  Nasze liceum znajduje się w centrum miasta, na ulicy Deotymy 15a, nieopodal ratusza.
baner
 
 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że 

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w Słupsku

 jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

Home

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

To już drugie takie rozpoczęcie roku szkolnego – w reżimie sanitarnym. Nie było ogólnoszkolnej uroczystości, każda klasa osobno spotkała się ze swoim wychowawcą. Pierwsze klasy odwiedziła pani dyrektor Wioleta Kurtiak z panem wicedyrektorem Krzysztofem Reszką z życzeniami powodzenia w nowej szkole.

1 września to nie tylko początek roku szkolnego. Tego dnia szczególnie pamiętamy o ofiarach II wojny światowej. Uczniowie V LO jak co roku uczcili pamięć Żydów więzionych w 1942 r. w sali gimnastycznej przed wywiezieniem do obozu zagłady oraz pamięć dzieci, które nie przeżyły uwięzienia w murach naszej szkoły  od grudnia 1944 do lutego 1945 r. Uczniowie pierwszych klas poznali tę tragiczna historię, klasa I c wraz z przedstawicielką Samorządu Uczniowskiego w imieniu społeczności szkolnej złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod tablicami upamiętniającymi ofiary niemieckiego nazizmu.

Nauczycielka, uczennica i uczeń stoją przy budynku szkoły. Uczeń zapala znicz.

Uczennica składa kwiaty przy tablicy upamiętniającej ofiary niemieckiego nazizmu. Obok jest Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie.

Copyright © 2022. V LO w Słupsku Rights Reserved.