• 1 Oferta edukacyjna - klasa A
  Klasa Ia (2020-2021) - politechniczna z programem autorskim: „ Wspomaganie projektowania inżynierskiego”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: matematyki, fizyki, informatyki, j. angielskiego.
 • 2 Oferta edukacyjna - klasa B
  Klasa Ib (2020-2021) - humanistyczna z programami autorskimi: „Elementy filozofii”„J. łaciński dla humanistów”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie.
 • 3 Oferta edukacyjna - klasa C
  Klasa Ic (2020-2021) - europejska z programem autorskim: „Elementy realioznawstwo”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: geografii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego.
 • 4 Oferta edukacyjna - klasa D
  Klasa I D (2020-2021) - medyczno-przyrodnicza z programami autorskimi „J. łaciński dla przyrodników” oraz "W świecie mydła i pachnidła", realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: biologii, chemii, j. angielskiego.
 • 5 Nasza szkoła
  Nasze liceum znajduje się w centrum miasta, na ulicy Deotymy 15a, nieopodal ratusza.
baner
 
 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że 

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w Słupsku

 jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

News 2017_18

Życzenia

Regulamin szkolnego konkursu - Rotmistrz Witold Pilecki – Żołnierz Wyklęty

 

Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać

Witold Pilecki (po ogłoszeniu wyroku śmierci)

 

Witold Pilecki– rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w KL Auschwitz, autor Raportu z Auschwitz, powstaniec warszawski…

8 maja 1947 r. został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, torturowany i oskarżony o działalność wywiadowczą na rzecz rządu RP na emigracji. 15 marca 1948 r. skazany na karę śmierci. Prezydent Bolesław Bierut nie zgodził się na ułaskawienie. Wyrok wykonano 25 maja w więzieniu mokotowskim przy ul. Rakowieckiej, poprzez strzał w tył głowy.

Do roku 1989 wszelkie informacje o dokonaniach i losie rtm. Pileckiego podlegały w PRL cenzurze.

 

Rotmistrz Witold Pilecki – Żołnierz Wyklęty

1.      Celem Konkursu jest uczczenie pamięci rotmistrza Witolda Pileckiego. 

2.      Konkurs adresowany jest do uczniów V Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Słupsku.

3.      Zadania konkursowe obejmują następujące kategorie:

           I – scenariusz uroczystości szkolnej poświęconej rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu –

           nagrodzony scenariusz zostanie wykorzystany w roku szkolnym 2021/2022, 

           II – esej lub felieton poświęcony działalności  rotmistrza Witolda Pileckiego (od 2 d0 4 stron,

           czcionka Times New Roman 12), 

           III – prezentacja multimedialna Rotmistrz Witold Pilecki – Żołnierz Wyklęty.

 

1.  Prace należy przesłać do 15 lutego 2021 r. na adres mailowy szkoły z dopiskiem Konkurs Rotmistrz Witold Pilecki – Żołnierz Wyklęty.

2.  Ogłoszenie wyników – 1 marca 2021 r., w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

3. Organizatorzy przewidują – poza ocenami za udział w konkursie - nagrody rzeczowe i publikację nagrodzonych prac.

4.  Odpowiedzialni za przebieg konkursu – Joanna Janusiak, Wojciech Gajewski

 

 

 

 

1.   

 

Organizacja pracy 24.12.2020r.

Informujemy, że 24 grudnia 2020r. szkoła będzie nieczynna.

Copyright © 2021. V LO w Słupsku Rights Reserved.