• 1 Oferta edukacyjna - klasa A
  Klasa Ia (2020-2021) - politechniczna z programem autorskim: „ Wspomaganie projektowania inżynierskiego”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: matematyki, fizyki, informatyki, j. angielskiego.
 • 2 Oferta edukacyjna - klasa B
  Klasa Ib (2020-2021) - humanistyczna z programami autorskimi: „Elementy filozofii”„J. łaciński dla humanistów”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie.
 • 3 Oferta edukacyjna - klasa C
  Klasa Ic (2020-2021) - europejska z programem autorskim: „Elementy realioznawstwo”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: geografii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego.
 • 4 Oferta edukacyjna - klasa D
  Klasa I D (2020-2021) - medyczno-przyrodnicza z programami autorskimi „J. łaciński dla przyrodników” oraz "W świecie mydła i pachnidła", realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: biologii, chemii, j. angielskiego.
 • 5 Nasza szkoła
  Nasze liceum znajduje się w centrum miasta, na ulicy Deotymy 15a, nieopodal ratusza.
baner
 
 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że 

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w Słupsku

 jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

News 2017_18

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Drodzy Uczniowie!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020 roku,

ale w innej formule niż w latach poprzednich.

 

KLASY I na godz. 10:00 - spotkają się z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Klasa IA - mgr Przemysław Kasprowicz - sala 17 (I piętro)
Klasa IB - mgr Jolanta Jedlińska - sala 1 (parter)
Klasa IC - mgr Katarzyna Góra - sala 8 (parter)
Klasa ID - mgr Tomasz Surowiec - sala 37 (II piętro)

KLASY II na godz. 10:30 - spotkają się z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Klasa IIA - mgr Jolanta Żeromska - sala 11 
Klasa IIB - mgr Joanna Michałowska - sala 33
Klasa IIC - Urszula Hilarecka - sala 24
Klasa IID - Marzenna Brzezińska - sala 7

Klasa IIGA - mgr Agnieszka Dacków - sala 24
Klasa IIGB - mgr Joanna Janusiak - sala 4
Klasa IIGC - mgr Piotr Sulik - sala 12
Klasa IIGD - mgr Dorota Radzikowska - sala 20

KLASY IIIA i  IIIB na godz. 11:30 - spotkają się z dyrekcją szkoły w sali gimnastycznej, a następnie z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Klasa IIIA - mgr Małgorzata Maksimowicz- sala 32
Klasa IIIB - mgr Izabela Ledeman - sala 1

KLASY IIIC i IIID na godz. 11:30 - spotkają się z wychowawcami w salach lekcyjnych, a następnie z dyrekcją w sali gimnastycznej.

Klasa IIIC - mgr Wojciech Gajewski - sala 18
Klasa IIId - mgr Żaneta Obolewicz- sala 22

 

O godz. 9:00 odbędzie się Msza Święta dla wszystkich chętnych uczniów w Kościele NMP Królowej Rożańca Św. w Słupsku.

 

Pamiętajcie o konieczności zakrywania ust i nosa, zachowywaniu dystansu społecznego - w miarę możliwości oraz o obowiązkowej dezynfekcji rąk po wejściu do szkoły.

 

 

INFORMACJE DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH do V Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Słupsku

W terminie od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 roku, do godziny 15:00 potwierdzamy wolę przyjęcia nauki w wybranej szkole zgodnie z listą zakwalifikowanych do klasy I na rok szkolny 2020/2021 poprzez złożenie niżej wymienionych dokumentów w oryginale:

1.      WNIOSEK (wydruk komputerowy z systemu) w przypadku osób, które nie złożyły wniosku wcześniej

2.      ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU (oryginał) i ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY (oryginał)

3.      KARTA INFOMRACYJNA potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły (wydrukowane z Regulaminu rekrutacji V LO) lub otrzymane w szkole podstawowej – wypełniona (Uczeń wypełnia dane o sobie i urząd pod który podlega. Informacje na temat placówki, do której dostał się uczeń wypełnia szkoła.)

4.      2 FOTOGRAFIE (czytelnie podpisane ołówkiem na odwrocie)

5.      KARTA ZDROWIA (pobrana od pielęgniarki ze szkoły podstawowej)

6.      ANKIETA REKRUTACYJNA (wydana przez V LO - znajduje się w zakładce "Dla kandydatów")

7.      OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA (wydane przez V LO - znajduje się w zakładce "Dla kandydatów")

 

UWAGA!

NIEDOSTARCZENIE DOKUMENTÓW W W/W TERMINIE JEST RÓWNOZNACZNE
Z REZYGNACJĄ PODJĘCIA NAUKI W V LO.

 

DOKUMENTY NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

 

                                

 

Odbiór wyników maturalnych!!!

11 sierpnia 2020 w godzinach od 9.00 do 13.00 wychowawcy klas maturalnych będą wręczali świadectwa dojrzałości. Osoby, które nie odbiorą świadectwa dojrzałości w podanym terminie będą mogły to zrobić w sekretariacie szkoły. 

Przypominamy, że na terenie szkoły obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.

Informacje dla kandydatów do klas pierwszych!

 1. W terminie 31.07. - 04.08.2020r. - należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub oryginał) - wrzucić do skrzyneczki, która znajduje się na parterze w budynku szkoły w godzinach 8:00 - 15:00.
 2. W terminie 31.07. - 04.08.2020r. - należy wprowadzić wyniki egzaminu w systemie do rekrutacji NABO. 

Przypominamy o obowiązku wprowadzenia do systemu swoich ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły. Osoby, które nie zrobiły tego w terminie do 10 lipca będą miały taką możliwość  w dniach 31.07. - 04.08.2020r.

Proszę o zapoznanie się i przestrzeganie harmonogramu rekrutacji.

W celu zasięgnięcia informacji lub wystąpienia problemów można skonsultować się z sekretariatem szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:30 pod  nr 59 845-60-22.

Copyright © 2021. V LO w Słupsku Rights Reserved.