• 1 Oferta edukacyjna - klasa A
  POLITECHNICZNA (32 miejsca) Z rozszerzonym programem: matematyki, fizyki, informatyki. Innowacje pedagogiczne: · „Matematyka wyższa”, · „Rysunek techniczny w AutoCAD” · „Robotyka”, ·„Retoryka”.
 • 2 Oferta edukacyjna - klasa B
  HUMANISTYCZNA (32 miejsca) Z rozszerzonym programem: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie. Innowacje pedagogiczne: · „Filozofia elementy”, · „Matplan – planowanie matematyczne”.
 • 3 Oferta edukacyjna - klasa C, E
  EUROPEJSKA (64 miejsca) Z rozszerzonym programem: geografii, wiedzy o społeczeństwie, j. angielskiego. Innowacje pedagogiczne: · „Edukacja europejska”, · „Elementy realioznawstwa krajów angielskiego obszaru językowego”, · „Matplan – planowanie matematyczne”, · „Internet w nauce języka angielskiego”.
 • 4 Oferta edukacyjna - klasa D
  MEDYCZNO-PRZYRODNICZA (32 miejsca) Z rozszerzonym programem: biologii, chemii, język angielskiego. Innowacje pedagogiczne: · „Język łaciński dla przyrodników”, · „Matplan – planowanie matematyczne”, · „Internet w nauce języka angielskiego”, · „Widzę, słyszę i poznaję”.
 • 5 Nasza szkoła
  Nasze liceum znajduje się w centrum miasta, na ulicy Deotymy 15a, nieopodal ratusza.
baner
 
 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że 

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w Słupsku

 jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

News 2017_18

Matura 2021 - poprawka - 24.08.2021r.

Informujemy, że 24 sierpnia 2021r. o godz. 9:00 rozpocznie się egzamin maturalny dla osób, które nie zdały jednego przedmiotu  w sesji wiosennej.

Pamiętajcie o zabraniu niezbędnych rzeczy, w tym dowodu tożsamości, i przybyciu 30 minut przed egzaminem.

Informacje dla osób zakwalifikowanych do V LO

W celu potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły należy złożyć w terminie do 30 lipca 2021r. do godz. 15:00 następujące dokumenty:

1. WNIOSEK (wydruk komputerowy z systemu) – dotyczy osób, których nasza szkoła nie była szkołą pierwszego wyboru

2. ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY (oryginał) i ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ (oryginał)

3. KARTA INFOMRACYJNA potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły (otrzymana ze szkoły podstawowej lub wydrukowane z Regulaminu rekrutacji V LO)

4. 2 FOTOGRAFIE (czytelnie podpisane na odwrocie)

5. KARTA ZDROWIA (pobrana od pielęgniarki ze szkoły podstawowej)

6. ANKIETA REKRUTACYJNA (wydana przez V LO)

7. OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA (wydane przez V LO).

 

UWAGA!

NIEDOSTARCZENIE DOKUMENTÓW W W/W TERMINIE JEST RÓWNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ PODJĘCIA NAUKI W V LO.

 

 

DOKUMENTY NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

 

Życzenia

Copyright © 2022. V LO w Słupsku Rights Reserved.