• 1 Oferta edukacyjna - klasa A
  POLITECHNICZNA (32 miejsca) Z rozszerzonym programem: matematyki, fizyki, informatyki. Innowacje pedagogiczne: · „Matematyka wyższa”, · „Rysunek techniczny w AutoCAD” · „Robotyka”, ·„Retoryka”.
 • 2 Oferta edukacyjna - klasa B
  HUMANISTYCZNA (32 miejsca) Z rozszerzonym programem: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie. Innowacje pedagogiczne: · „Filozofia elementy”, · „Matplan – planowanie matematyczne”.
 • 3 Oferta edukacyjna - klasa C, E
  EUROPEJSKA (64 miejsca) Z rozszerzonym programem: geografii, wiedzy o społeczeństwie, j. angielskiego. Innowacje pedagogiczne: · „Edukacja europejska”, · „Elementy realioznawstwa krajów angielskiego obszaru językowego”, · „Matplan – planowanie matematyczne”, · „Internet w nauce języka angielskiego”.
 • 4 Oferta edukacyjna - klasa D
  MEDYCZNO-PRZYRODNICZA (32 miejsca) Z rozszerzonym programem: biologii, chemii, język angielskiego. Innowacje pedagogiczne: · „Język łaciński dla przyrodników”, · „Matplan – planowanie matematyczne”, · „Internet w nauce języka angielskiego”, · „Widzę, słyszę i poznaję”.
 • 5 Nasza szkoła
  Nasze liceum znajduje się w centrum miasta, na ulicy Deotymy 15a, nieopodal ratusza.
baner
 
 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że 

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w Słupsku

 jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

News 2017_18

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2021/2022

Link do strony - Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2021/2022:

https://ponadpodstawowe-slupsk.nabory.pl/

 

Informujemy, że po wypełnieniu wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej na stronie rekrutacyjnej należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

Wniosek należy wrzucić do skrzynki, którą znajdziecie Państwo wchodząc do budynku szkoły.

4 czerwca 2021r. - szkoła zamknięta!

Informujemy, że 4 czerwca 2021 roku szkoła będzie zamknięta. 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2021 Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Słupsku z dnia 09.03.2021r. dzień 4 czerwca 2021 roku (piątek) ustanawia się dniem wolnym dla wszystkich pracowników niepedagogicznych za święto przypadające w dniu 1 maja 2021 roku (sobota).

Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 140 ze zm.) w związku z art. 43 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 9tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282).

Copyright © 2022. V LO w Słupsku Rights Reserved.