• 1 Oferta edukacyjna - klasa A
  Klasa Ia (2020-2021) - politechniczna z programem autorskim: „ Wspomaganie projektowania inżynierskiego”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: matematyki, fizyki, informatyki, j. angielskiego.
 • 2 Oferta edukacyjna - klasa B
  Klasa Ib (2020-2021) - humanistyczna z programami autorskimi: „Elementy filozofii”„J. łaciński dla humanistów”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie.
 • 3 Oferta edukacyjna - klasa C
  Klasa Ic (2020-2021) - europejska z programem autorskim: „Elementy realioznawstwo”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: geografii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego.
 • 4 Oferta edukacyjna - klasa D
  Klasa I D (2020-2021) - medyczno-przyrodnicza z programami autorskimi „J. łaciński dla przyrodników” oraz "W świecie mydła i pachnidła", realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: biologii, chemii, j. angielskiego.
 • 5 Nasza szkoła
  Nasze liceum znajduje się w centrum miasta, na ulicy Deotymy 15a, nieopodal ratusza.
baner
 
 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że 

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w Słupsku

 jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

News 2017_18

4 czerwca 2021r. - szkoła zamknięta!

Informujemy, że 4 czerwca 2021 roku szkoła będzie zamknięta. 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2021 Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Słupsku z dnia 09.03.2021r. dzień 4 czerwca 2021 roku (piątek) ustanawia się dniem wolnym dla wszystkich pracowników niepedagogicznych za święto przypadające w dniu 1 maja 2021 roku (sobota).

Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 140 ze zm.) w związku z art. 43 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 9tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282).

Matura 2021 - terminy i komunikaty!

Link do harmonogramu egzaminów w 2021 roku:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201222%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20AKTUALIZACJA.pdf

 

Link do materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminach w 2021 roku:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

WAŻNA INFORMACJA!

Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu zaburzeń układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. Potrzebę taką należy zgłosić do 27 kwietnia 2021r. do godz.15:00 w sekretariacie szkoły.

Sukcesy uczniów!

Miło nam poinformować o sukcesach naszych uczniów, którzy wzięli udział w XIX edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Herbertowskiego Samotność w twórczości Zbigniewa Herberta.


Nagrodę w kategorii fotograficznej zdobyła Roksana Kuńska z kl. Ia, zaś w kategorii filmowej nagrodzone zostały dwa zespoły: Maria Jaskuła z kl. Ib i Józefina Erbel z kl. Ic oraz Jakub Kwidziński i Jakub Pujanek z kl. Ia.


Wszystkim nagrodzonym z całego serca gratulujemy!

Copyright © 2021. V LO w Słupsku Rights Reserved.