• 1 Oferta edukacyjna - klasa A
  Klasa Ia (2019-2020) - politechniczna z programem autorskim: „ Wspomaganie projektowania inżynierskiego”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: matematyki, fizyki, informatyki, j. angielskiego.
 • 2 Oferta edukacyjna - klasa B
  Klasa Ib (2019-2020) - humanistyczna z programami autorskimi: „Elementy filozofii”„J. łaciński dla humanistów”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie.
 • 3 Oferta edukacyjna - klasa C
  Klasa Ic (2019-2020) - europejska z programem autorskim: „Elementy realioznawstwo”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: geografii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego.
 • 4 Oferta edukacyjna - klasa D
  Klasa I D (2019-2020) - medyczno-przyrodnicza z programami autorskimi „J. łaciński dla przyrodników” oraz "W świecie mydła i pachnidła", realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: biologii, chemii, j. angielskiego.
 • 5 Nasza szkoła
  Nasze liceum znajduje się w centrum miasta, na ulicy Deotymy 15a, nieopodal ratusza.
baner
 
 
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2019".

Gazetka szkolna

Kalendarz 2015/16

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015 / 2016

 

 

 

01.09. 2015 r. - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015 / 2016 :

 

- o godzinie 8.00 – Msza Św. dla wszystkich chętnych uczniów

 

w kościele NMP Królowej Różańca Św. w Słupsku

 

- o godzinie 11.00 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016, sala gimnastyczna, ul. Deotymy 15a

 

08.09.2015 r. – posiedzenie Rady Pedagogicznej, godz. 16.00

 

15.09.2015 r. - spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców klas pierwszych

 

z Rodzicami – godzina 16.00

 

15.09.2015 r. - spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców klas trzecich

 

z Rodzicami – godzina 16.30

 

17-19.09.2015 r. – XVII Zjazd Herbertowskich Szkół w Lublinie

 

18.09.2015 r. – udział w XXII Edycji Akcji „Sprzątanie Świata” – POLSKA 2015

 

18.09.2015 r. – „ Herbertiada 2015” Kołobrzeg

 

24-25.09.2015 r. – Gdański Salon Maturzystów PERSPEKTYWY 2015

 

14.10.2015 r. - uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej –

 

połączona ze ślubowaniem klas pierwszych – godzina 9.30.

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

 

20.10.2015 r. - Dzień Otwartej Szkoły spotkanie ogólne,

 

godzina 16.00 18.00.

 

26.10.2015 r. – Dzień Patrona, godz. 15.00

 

13.11. 2015 r. Połowinki

 

10.11.2015 r. Uroczystość szkolna z okazji Rocznicy Odzyskania

 

Niepodległości – godzina 12.30.

 

17.11.2015 r. – posiedzenie Rady Pedagogicznej, godz.16.00

 

24-27.11. 2015 r. – próbny egzamin maturalny z OPERONEM

 

24.11.2015 r. - Dzień Otwartej Szkoły spotkanie poświęcone informacji

 

o wynikach nauczania i zachowania uczniów, informacja

 

o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za

 

pierwszy semestr

 

obowiązkowe zebrania klasowe – godzina 16.00 – 16.30

 

spotkanie ogólne - godzina 16.30 – 18.00.

 

18.12.2015 r. – ostateczny termin wystawiania ocen za I semestr roku szkolnego

 

2015/2016.

 

21.12.2015 r. – Koncert Kolęd, godz. 12.30

 

22.12.2015 r. - Wigilia szkolna. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

 

23.12.2015r. - 31.12.2015 r. - zimowa przerwa świąteczna.

 

05.01.2016 r. – Posiedzenie Rady Pedagogicznej- klasyfikacja za I semestr, godz.16.00

 

12.01.2016 r. – obowiązkowe zebrania klasowe podsumowujące I semestr r. szk. 2015 / 2016.

 

16.01.2016 r.– Studniówka

 

26.01.2016 r. – Posiedzenie Rady Pedagogicznej-podsumowanie pracy w I semestrze.

 

28.01.2016 r. – Apel podsumowujący pracę w I semestrze r. szk. 2015/2016 godz. 10.30.

 

15.02. - 28.02.2016 r. – ferie zimowe

 

03. 03.2016 r. – Pamięci Żołnierzy Wyklętych – apel, godz.12.30

 

11.03.2016 r. – II Powiatowy Konkurs nt. Życie i Twórczość Zbigniewa Herberta

 

18.03.2016 r. – Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

 

22.03.2016 r. – Dzień Otwartej Szkoły - spotkanie ogólne godz. 16.00- 18.00

 

(w klasach programowo najwyższych informacja o ewentualnych

 

ocenach niedostatecznych za II semestr i niedopuszczeniu

 

do egzaminu maturalnego).

 

24.03. - 29.03.2016 r.– wiosenna przerwa świąteczna

 

22.04.2016 r. 12.00 - 16.00 – Dzień Otwartej Szkoły dla Gimnazjalistów

 

20.04.2015 r. – ostateczny termin wystawiania ocen rocznych w klasach

 

programowo najwyższych (klasy III).

 

25.04.2016 r. – Posiedzenie Rady Pedagogicznej-klasyfikacja klas III, godz.16.00

 

29.04.2016 r. – spotkanie ogólne uczniów klas trzecich z dyrektorem szkoły - godz.10.00.

 

29.04.2016 r. - uroczystość rozdania świadectw ukończenia szkoły - godz.12.00.

 

29.04.2016 r. – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych-klasy I i II

 

02.05.2016 r. – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

04.05.2016 r. – początek egzaminu maturalnego w sesji wiosennej - część

 

pisemna i ustna (szczegółowy harmonogram egzaminów zostanie podany w późniejszym terminie przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, po ustaleniu przez dyrektora CKE)

 

04.05.2016 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych- kl. I, II

 

Egzamin maturalny z języka polskiego - p. podstawowy.

 

05.05.2016 r. dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych- kl. I, II

 

Egzamin maturalny z matematyki - p. podstawowy.

 

06.05.2016 r. dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych- kl. I, II

 

Egzamin maturalny z języka angielskiego - p. podstawowy i rozszerzony.

 

24.05.2016 r. - Dzień Otwartej Szkoły- spotkanie poświęcone informacji

 

o wynikach nauczania i zachowania uczniów, informacja

 

o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

 

za drugi semestr w klasach I i II :

 

- obowiązkowe zebrania klasowe - godzina 16.00 – 16.30

 

- spotkanie ogólne – godzina 16.30 – 18.00.

 

27.05.2016 r. – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych.

 

01.06.2016 r. – Dzień Dziecka połączony z Dniem Sportu – godz.12.30.

 

13.06.2016 r. - ostateczny termin wystawiania ocen rocznych w klasach I i II.

 

20.06 – 23.06. 2016 r. – sprawdziany trwałości wiedzy dla uczniów klas I i II.

 

Szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony w późniejszym terminie.

 

20.06.2016 r. – posiedzenie Rady Pedagogicznej-klasyfikacja roczna, godz.13.00.

 

24.06.2016 r. - uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016:

 

- o godzinie 9.00 – Msza Św. dla wszystkich chętnych uczniów

 

w Kościele NMP w Słupsku.

 

- godzina 10.00 - rozdanie świadectw

 

01.07.2016 r. – posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę

 

w roku szkolnym 2015/2016 – godzina 10.00

 

Copyright © 2019. V LO w Słupsku Rights Reserved.