• 1 Oferta edukacyjna - klasa A
  POLITECHNICZNA (32 miejsca) Z rozszerzonym programem: matematyki, fizyki, informatyki. Innowacje pedagogiczne: · „Matematyka wyższa”, · „Rysunek techniczny w AutoCAD” · „Robotyka”, ·„Retoryka”.
 • 2 Oferta edukacyjna - klasa B
  HUMANISTYCZNA (32 miejsca) Z rozszerzonym programem: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie. Innowacje pedagogiczne: · „Filozofia elementy”, · „Matplan – planowanie matematyczne”.
 • 3 Oferta edukacyjna - klasa C, E
  EUROPEJSKA (64 miejsca) Z rozszerzonym programem: geografii, wiedzy o społeczeństwie, j. angielskiego. Innowacje pedagogiczne: · „Edukacja europejska”, · „Elementy realioznawstwa krajów angielskiego obszaru językowego”, · „Matplan – planowanie matematyczne”, · „Internet w nauce języka angielskiego”.
 • 4 Oferta edukacyjna - klasa D
  MEDYCZNO-PRZYRODNICZA (32 miejsca) Z rozszerzonym programem: biologii, chemii, język angielskiego. Innowacje pedagogiczne: · „Język łaciński dla przyrodników”, · „Matplan – planowanie matematyczne”, · „Internet w nauce języka angielskiego”, · „Widzę, słyszę i poznaję”.
 • 5 Nasza szkoła
  Nasze liceum znajduje się w centrum miasta, na ulicy Deotymy 15a, nieopodal ratusza.
baner
 
 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że 

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w Słupsku

 jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

Home

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

26 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015. Pani dyrektor Wioleta Kurtiak podziękowała uczniom za całoroczny wysiłek włożony w zdobywanie wiedzy i doskonalenie umiejętności oraz nauczycielom za skuteczne motywowanie do pracy. Wręczono świadectwa z wyróżnieniem oraz podziękowania i dyplomy uznania. Na uroczystości był obecny Radny Rady Miejskiej w Słupsku, członek Komisji Oświaty Kultury i Sportu, pan Robert Danielkiewicz, który w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Odra Niemen złożył podziękowanie za udział V LO w projekcie Rodacy Bohaterom. Paczka dla Kombatanta na Kresach. Uroczystość uświetnił występ młodzieży z V LO.

 

Copyright © 2022. V LO w Słupsku Rights Reserved.