• 1 Oferta edukacyjna - klasa A
  POLITECHNICZNA (32 miejsca) Z rozszerzonym programem: matematyki, fizyki, informatyki. Innowacje pedagogiczne: · „Matematyka wyższa”, · „Rysunek techniczny w AutoCAD” · „Robotyka”, ·„Retoryka”.
 • 2 Oferta edukacyjna - klasa B
  HUMANISTYCZNA (32 miejsca) Z rozszerzonym programem: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie. Innowacje pedagogiczne: · „Filozofia elementy”, · „Matplan – planowanie matematyczne”.
 • 3 Oferta edukacyjna - klasa C, E
  EUROPEJSKA (64 miejsca) Z rozszerzonym programem: geografii, wiedzy o społeczeństwie, j. angielskiego. Innowacje pedagogiczne: · „Edukacja europejska”, · „Elementy realioznawstwa krajów angielskiego obszaru językowego”, · „Matplan – planowanie matematyczne”, · „Internet w nauce języka angielskiego”.
 • 4 Oferta edukacyjna - klasa D
  MEDYCZNO-PRZYRODNICZA (32 miejsca) Z rozszerzonym programem: biologii, chemii, język angielskiego. Innowacje pedagogiczne: · „Język łaciński dla przyrodników”, · „Matplan – planowanie matematyczne”, · „Internet w nauce języka angielskiego”, · „Widzę, słyszę i poznaję”.
 • 5 Nasza szkoła
  Nasze liceum znajduje się w centrum miasta, na ulicy Deotymy 15a, nieopodal ratusza.
baner
 
 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że 

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w Słupsku

 jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

Dni otwarte szkoły

Wyznacza się następujące stałe terminy Dni Otwartych Szkoły i innych obowiązkowych spotkań z Rodzicami oraz ich stałą godzinę 16.00 – 18.00:

 

 

1.     7. 09. 2021 r. – spotkanie wychowawców klas pierwszych z Rodzicami – godz. 16.00

– spotkanie wychowawców klas trzecich (cykl trzyletni) z Rodzicami – godz. 16.30

2.     8. 09. 2021 r. – spotkanie wychowawców klas drugich i klas trzecich (cykl czteroletni) z Rodzicami – godz. 16.00

– spotkanie wychowawców klas z Rodzicami – godz. 16.30

– spotkanie Rady Rodziców godz.17.00 (sala 31)

3.     19. 10. 2021 r. – Dzień Otwarty Szkoły – spotkanie ogólne w godz.16.00-18.00

– spotkanie Rady Rodziców godz.17.00 (sala 31)

4.     23.11.2021 r. – Dzień Otwarty Szkoły – spotkanie poświęcone informacji o wynikach nauczania i zachowania uczniów, informacja o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za I semestr. Obowiązkowe zebrania klasowe – godzina 16.00 – 16.30, spotkanie ogólne - godzina 16.30 – 18.00

5.     11.01.2022r.   – obowiązkowe zebrania klasowe podsumowujące I semestr roku szkolnego 2021/2022 - godzina 16.00-17.00

6.     22.03.2022 r. – Dzień Otwarty Szkoły – spotkanie ogólne godz. 16.00- 18.00 (w klasach programowo najwyższych informacja o ewentualnych ocenach niedostatecznych za II semestr i niedopuszczeniu do egzaminu maturalnego)

7.     24.05.2022 r. – Dzień Otwarty Szkoły – spotkanie poświęcone informacji o wynikach nauczania i zachowania uczniów, ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za II semestr w kl. I i II. Obowiązkowe zebrania klasowe - godzina 16.00 – 16.30, spotkanie ogólne – godzina 16.30 – 18.00.

Copyright © 2022. V LO w Słupsku Rights Reserved.