• 1 Oferta edukacyjna - klasa A
  Klasa Ia (2021-2022) - politechniczna z programem autorskim: „ Wspomaganie projektowania inżynierskiego”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: matematyki, fizyki, informatyki, j. angielskiego.
 • 2 Oferta edukacyjna - klasa B
  Klasa Ib (2021-2022) - humanistyczna z programami autorskimi: „Elementy filozofii”„J. łaciński dla humanistów”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie.
 • 3 Oferta edukacyjna - klasa C
  Klasa Ic (2021-2022) - europejska z programem autorskim: „Elementy realioznawstwo”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: geografii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego.
 • 4 Oferta edukacyjna - klasa D
  Klasa I D (2021-2022) - medyczno-przyrodnicza z programami autorskimi „J. łaciński dla przyrodników” oraz "W świecie mydła i pachnidła", realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: biologii, chemii, j. angielskiego.
 • 5 Nasza szkoła
  Nasze liceum znajduje się w centrum miasta, na ulicy Deotymy 15a, nieopodal ratusza.
baner
 
 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że 

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w Słupsku

 jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

Dni otwarte szkoły

10.09.2019 r.

 • spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców klas pierwszych po szkole podstawowej z Rodzicami – godz. 1600

10.09.2019 r.

 • spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców klas pierwszych po gimnazjum z Rodzicami – godz. 1630

10.09.2019 r.

 • spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców klas trzecich z Rodzicami – godz. 1700

17.09.2019 r.

 • zebrania wychowawców klas drugich z Rodzicami – godz.1600

22.10.2019 r.

 • Dzień Otwarty Szkoły – spotkanie ogólne w godz.1600-1800

 • godz.1700 spotkanie Rady Rodziców, sala 31

26.11.2019 r.

 • Dzień Otwarty Szkoły – spotkanie poświęcone informacji o wynikach nauczania i zachowania uczniów, informacja o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za I semestr

 • obowiązkowe zebrania klasowe – godzina 1600– 1630

 • spotkanie ogólne - godzina 1630– 1800

8.01.2020 r.

 • Godz.1600 zebrania z rodzicami podsumowujące pracę w I semestrze

 • godz.1700 spotkanie Rady Rodziców, sala 31

24.03.2020 r.

 • Dzień Otwarty Szkoły - spotkanie ogólne godz. 1600- 1800
  (w klasach programowo najwyższych informacja o ewentualnych ocenach niedostatecznych za II semestr i niedopuszczeniu do egzaminu maturalnego)

 

 

Copyright © 2021. V LO w Słupsku Rights Reserved.