• 1 Oferta edukacyjna - klasa A
  Klasa Ia (2019-2020) - politechniczna z programem autorskim: „ Wspomaganie projektowania inżynierskiego”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: matematyki, fizyki, informatyki, j. angielskiego.
 • 2 Oferta edukacyjna - klasa B
  Klasa Ib (2019-2020) - humanistyczna z programami autorskimi: „Elementy filozofii”„J. łaciński dla humanistów”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie.
 • 3 Oferta edukacyjna - klasa C
  Klasa Ic (2019-2020) - europejska z programem autorskim: „Elementy realioznawstwo”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: geografii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego.
 • 4 Oferta edukacyjna - klasa D
  Klasa I D (2019-2020) - medyczno-przyrodnicza z programami autorskimi „J. łaciński dla przyrodników” oraz "W świecie mydła i pachnidła", realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: biologii, chemii, j. angielskiego.
 • 5 Nasza szkoła
  Nasze liceum znajduje się w centrum miasta, na ulicy Deotymy 15a, nieopodal ratusza.
baner
 
 
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2019".

Dni otwarte szkoły

Wyznacza się następujące stałe terminy Dni Otwarte Szkoły i innych obowiązkowych spotkań z Rodzicami oraz ich stałą godzinę 16.00 – 18.00:

 1. 11. 09. 2018 r. – Spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców klas pierwszychz Rodzicami – godz. 16.00.

 2. 11. 09. 2018 r. – Spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców klas trzecich(maturalnych) z Rodzicami – godz. 16.30.

 3. 18 .09. 2018 r. – Spotkanie wychowawców klas drugich z Rodzicami – godz.16.00.

  • 17.00 spotkanie Rady Rodziców, sala 31

 4. 23. 10. 2018 r. – Dzień Otwarty Szkoły spotkanie ogólne godz. 16.00 – 18.00.

  • godz.17.00 spotkanie Rady Rodziców, sala 31

 5. 27. 11. 2018 r. – Dzień Otwarty Szkoły spotkanie poświęcone informacji o wynikach nauczania i zachowania uczniów, informacja o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za semestr pierwszy. 

  • obowiązkowe zebrania klasowe – godzina 16.00 – 16.30.

  • spotkanie ogólne - godzina 16.30 – 18.00. 

 6. 15.01. 2019 r. – obowiązkowe zebrania klasowe podsumowujące I semestr roku 

  • szkolnego 2018/ 2019 – godzina 16.00-17.00.

  • godz.17.00 spotkanie Rady Rodziców, sala 31

 7. 26. 03. 2019 r. – Dzień Otwarty Szkoły - spotkanie ogólne, w klasach programowo najwyższych, informacja o ewentualnych ocenach niedostatecznych zaI I semestr i niedopuszczeniu do egzaminu maturalnego – godzina 16.00 – 18.00.

 8. 21. 05. 2019 r. Dzień Otwarty Szkoły

  • spotkanie poświęcone informacji o wynikach nauczania i zachowania uczniów,

  • informacja o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za drugi semestr w klasach I i II

  • – obowiązkowe zebrania klasowe - godzina 16.00 – 16.30

  • – spotkanie ogólne – godzina 16.30 – 18.00

 

Copyright © 2019. V LO w Słupsku Rights Reserved.