• 1 Oferta edukacyjna - klasa A
  Klasa Ia (2018-2021) - politechniczna z programem autorskim: „ Wspomaganie projektowania inżynierskiego”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: matematyki, fizyki, informatyki, j. angielskiego.
 • 2 Oferta edukacyjna - klasa B
  Klasa Ib (2018-2021) - humanistyczna z programami autorskimi: „Elementy filozofii”„J. łaciński dla humanistów”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie.
 • 3 Oferta edukacyjna - klasa C
  Klasa Ic (2018-2021) - europejska z programem autorskim: „Elementy realioznawstwo”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: geografii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego.
 • 4 Oferta edukacyjna - klasa D
  Klasa I D (2018-2021) - medyczno-przyrodnicza z programami autorskimi „J. łaciński dla przyrodników” oraz "W świecie mydła i pachnidła", realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: biologii, chemii, j. angielskiego.
 • 5 Nasza szkoła
  Nasze liceum znajduje się w centrum miasta, na ulicy Deotymy 15a, nieopodal ratusza.
baner
 
 
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2019".

Niepokonana – historia niepodległości w pieśni i piosence

Niepokonana – historia niepodległości w pieśni i piosence – to tytuł koncertu, którym 9 listopada uczniowie V LO uczcili 100-lecie niepodległości Ojczyzny. Koncert ten zaprezentowali dwukrotnie – pierwszy raz dla społeczności szkolnej. O godz. 11.11, po wprowadzeniu sztandaru V Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Słupsku, wszyscy odśpiewali 4 strofy Mazurka Dąbrowskiego, który zaintonował szkolny chór.

Soliści – Paulina Łaga, Kinga Łozińska, Roksana Białek, Wiktoria Brych, Ringo Todorović i Patryk Jaszek – oraz chór przeprowadzili nas przez historię Polski od konfederacji barskiej, przez odzyskanie niepodległości, czasy wojny i obu okupacji (niemieckiej i po 1945 r. radzieckiej) po w pełni wolną Ojczyznę. Koncert ten miał wyjątkową oprawę muzyczną dzięki profesjonalnemu wsparciu muzyka Polskiej Filharmonii Synfonia Baltica im.Wojciecha Kilara w Słupsku - pana Tadeusza Picza – oraz absolwentki V LO, studentki Instytutu Muzyki AP w Słupsku – Wiktorii Brych. Nad aranżacjami pracował z doskonałym rezultatem Michał Krawczun z kl. I c. Wśród akompaniatorów znaleźli się również absolwenci. Dodatkową atrakcją był polonez Pożegnanie Ojczyzny M. K. Ogińskiego w wykonaniu uczniów kl. III d pod kierownictwem pani Bogusi Krzysztofowicz oraz energetyczny taniec przygotowany przez kl. II a.

Popołudniowy występ, wzbogacony o taniec Związane w wykonaniu zespołu Rellise z MDK w Słupsku, poprzedziło wręczenie nagród uczestnikom Miejskiego Konkursu Historycznego zorganizowanego przez pana Wojciecha Gajewskiego. Swą obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz oświatowych, Rady Miasta, Akademii Pedagogicznej, stowarzyszeń i organizacji działających na terenie miasta, a także nauczyciele i uczniowie szkół biorących udział w konkursie. Nie zabrakło też mieszkańców Słupska, którzy niejednokrotnie już uczestniczyli w imprezach artystycznych organizowany przez V LO. Patronatem medialnym koncert objęło Radio Koszalin i Kanał 6.

Całość przygotowała pani Joanna Janusiak przy pomocy pani Katarzyny Góra, Violetty Miś, Bogumiły Krzysztofowicz, Roberta Stodulskiego i Zbigniewa Pytlaka.

Szczególne podziękowanie składamy Miejskiemu Centrum Kultury za udostępnienie sprzętu nagłaśniającego oraz Szkole Podstawowej nr 3 za wypożyczenie strojów.

Copyright © 2019. V LO w Słupsku Rights Reserved.