• 1 Oferta edukacyjna - klasa A
  Klasa Ia (2018-2021) - politechniczna z programem autorskim: „ Wspomaganie projektowania inżynierskiego”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: matematyki, fizyki, informatyki, j. angielskiego.
 • 2 Oferta edukacyjna - klasa B
  Klasa Ib (2018-2021) - humanistyczna z programami autorskimi: „Elementy filozofii”„J. łaciński dla humanistów”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie.
 • 3 Oferta edukacyjna - klasa C
  Klasa Ic (2018-2021) - europejska z programem autorskim: „Elementy realioznawstwo”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: geografii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego.
 • 4 Oferta edukacyjna - klasa D
  Klasa I D (2018-2021) - medyczno-przyrodnicza z programami autorskimi „J. łaciński dla przyrodników” oraz "W świecie mydła i pachnidła", realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: biologii, chemii, j. angielskiego.
 • 5 Nasza szkoła
  Nasze liceum znajduje się w centrum miasta, na ulicy Deotymy 15a, nieopodal ratusza.
baner
 
 
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2019".

„Herbatka z Herbertem” w Dziennym Domu Pomocy Społecznej

W życiu nie da się uniknąć przemijania, każdy z nas się starzeje i każdy zasługuje na godną starość. Zgodnie z tradycjami kultywowanymi przez naszą szkołę robimy wszystko, co w naszej mocy, aby wspierać seniorów w naszym mieście.

W dnu 15.11.2018 r.  odwiedziliśmy słupski Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Bezpieczna Przystań” znajdujący się przy ul. Jaracza 9. Jest to instytucja zapewniająca ludziom w sędziwym wieku odpowiednie warunki życia. Udaliśmy się tam w celu zaprezentowania montażu słowno - muzycznego pt. „Herbatka z Herbertem”. Oprócz utworów naszego patrona na spotkaniu poetyckim nie zabrakło wierszy Wisławy Szymborskiej czy też piosenek Zbigniewa Wodeckiego. Zarówno seniorzy, jak i opiekunowie byli wzruszeni, nagrodzili występujących brawami i własnoręcznie wykonanymi ozdobami origami. Jak się okazało, Dom Pomocy Społecznej również prowadzi swój własny chór, którego członkowie zaproponowali organizację wspólnego koncertu.

W dniu 22.11.2018 r. o godzinie 16.00 nasi uczniowie wystąpią w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Serdecznie Zapraszamy!

Adrian Kowalczyk

Copyright © 2019. V LO w Słupsku Rights Reserved.