• 1 Oferta edukacyjna - klasa A
  Klasa Ia (2021-2022) - politechniczna z programem autorskim: „ Wspomaganie projektowania inżynierskiego”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: matematyki, fizyki, informatyki, j. angielskiego.
 • 2 Oferta edukacyjna - klasa B
  Klasa Ib (2021-2022) - humanistyczna z programami autorskimi: „Elementy filozofii”„J. łaciński dla humanistów”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie.
 • 3 Oferta edukacyjna - klasa C
  Klasa Ic (2021-2022) - europejska z programem autorskim: „Elementy realioznawstwo”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: geografii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego.
 • 4 Oferta edukacyjna - klasa D
  Klasa I D (2021-2022) - medyczno-przyrodnicza z programami autorskimi „J. łaciński dla przyrodników” oraz "W świecie mydła i pachnidła", realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: biologii, chemii, j. angielskiego.
 • 5 Nasza szkoła
  Nasze liceum znajduje się w centrum miasta, na ulicy Deotymy 15a, nieopodal ratusza.
baner
 
 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że 

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w Słupsku

 jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

Międzynarodowy Projekt Humanitarno – Edukacyjny "Face to Face with the World"

Od września 2020 roku nasza szkoła  uczestniczy w Międzynarodowym Projekcie Humanitarno – Edukacyjnym "Face to Face with the World".  Klasa, która przewodzi w projekcie to 2D. Koordynatorem szkolnym jest p. Żaneta Obolewicz, nauczyciel biologii.

Program skierowany jest:

- do wszystkich dzieci na świecie - tych z Afryki, Azji, Bliskiego Wchodu. Do miejsc gdzie dziecięce cierpienia, przemoc, wojna, głód, bieda, wykorzystywanie seksualne, samotność, ciężka praca odzierają je ze szczęśliwego dzieciństwa.

- Do naszych polskich dzieci, które dzięki lekcjom on-line potrafią docenić to co posiadają, wyzbywają się egoizmu, stereotypowego patrzenia na świat.

W programie udział bierze młodzież, która w wolontariacie potrafi odnaleźć swój cel życiowy, mogą poczuć się docenione, potrzebne. Również młodzież, która zaznała przemocy rodzinnej - tej fizycznej i psychicznej. W tym programie wiele takich dzieci się odnajduje i to wzrusza najbardziej. Wszyscy wiemy, jeśli chcemy zmienić przyszłość - zacznijmy od ukształtowania dobra w naszych dzieciach.

Celem programu jest:

- pokazanie jak wojna, ubóstwo czy brak dostępu do edukacji wpływa na życie dzieci na świecie.

- Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania społecznego, nawiązania przyjaźni międzynarodowej ze szkołami i instytucjami w Afryce, Azji i na Bliskich Wschodzie.

- Walka z rasizmem i ksenofobią, uwrażliwianie na problemy i sytuację życiową innych.

-Wzajemne poznawanie kultury, tradycji, nawiązanie przyjaźni.

-Poszanowanie pokoju i szacunku do drugiego człowieka.

-Nauka języka obcego i wykorzystanie w edukacji Internetu.

-Chęć niesienia pomocy innym.

Co udało się nam osiągnąć?

- Zakupiliśmy 15 łóżek dla sierocińca w Ugandzie.

- Założono prąd w pomieszczeniu gdzie dzieci najczęściej przebywają.

- Zakupiliśmy żelazko, do prasowania mundurów szkolnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021. V LO w Słupsku Rights Reserved.