5LOSlupsk logo

WAŻNE!

INFORMACJA DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO V LO

W celu potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły zgodnie z listą osób zakwalifikowanych do klasy I na rok szkolny 2022/2023 poprzez złożenie niżej wymienionych dokumentów w terminie do 26.07.2023 r. do godz. 15:00:

  1. WNIOSEK (wydruk komputerowy z systemu OMICRON) – dotyczy wyłącznie osób, dla których nasza szkoła nie była szkołą pierwszego wyboru
  2. ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU (oryginał) i ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY (oryginał)
  3. KARTA INFOMRACYJNA potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły (otrzymana ze Szkoły Podstawowej lub wydrukowane z Regulaminu rekrutacji V LO) 
  4. 2 FOTOGRAFIE (czytelnie podpisane ołówkiem na odwrocie)
  5. KARTA ZDROWIA (pobrana od pielęgniarki ze Szkoły Podstawowej)
  6. ANKIETA REKRUTACYJNA (wydana przez V LO – dostępna na stronie lub w szkole)
  7. OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA (wydane przez V LO – dostępna na stronie lub w szkole).

UWAGA!

NIEDOSTARCZENIE DOKUMENTÓW W W/W TERMINIE JEST RÓWNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ PODJĘCIA NAUKI W V LO.

 DOKUMENTY NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

 

Ogłoszenie list przyjętych do szkół ponadpodstawowych: 27.07.2023 r., o godzinie 14:00.

 

Wykaz podręczników obowiązujących w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 znajduje się na stronie internetowej szkoły: www.5lo.slupsk.pl w zakładce: DLA UCZNIÓW.

 

 

Logo piątego liceum
Kontakt

ul. Deotymy 15a
76-200 Słupsk

tel./fax  59 845-60-22
e-mail: 5lo@5lo.slupsk.pl

Logo BIP