Wyznacza się następujące stałe terminy Dni Otwartych Szkoły i innych obowiązkowych spotkań z Rodzicami:

 12.09.2023 r.  
 • spotkanie wychowawców klas I-IV z Rodzicami – godz. 1600
 • spotkanie Rady Rodziców
 17.10.2023 r.  
 • Dzień Otwarty Szkoły – spotkanie ogólne w godz.1600-1800
 21.11.2023 r.  
 • Dzień Otwarty Szkoły – spotkanie poświęcone informacji o wynikach nauczania i zachowania uczniów, informacja o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za I semestr
 • obowiązkowe zebrania klasowe – godzina 1600 – 1630
 • spotkanie ogólne - godzina 1630 – 1800
 09.01.2024 r.
 • 1600 zebrania z rodzicami podsumowujące pracę w I semestrze
 • godz.1700 spotkanie Rady Rodziców, sala 31
 19.03.2024 r.
 •  Dzień Otwarty Szkoły - spotkanie ogólne godz. 1600- 1800
  (w klasach programowo najwyższych informacja o ewentualnych ocenach niedostatecznych za II semestr i niedopuszczeniu do egzaminu maturalnego)
 19.04.2024 r.
 •  Dzień Otwarty dla uczniów szkół podstawowych, promocja szkoły – godz.1300-1700
 21.05.2024 r.
 •  Dzień Otwarty Szkoły- spotkanie poświęcone informacji o wynikach nauczania i zachowania uczniów, ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w kl. I, II, III
 • obowiązkowe zebrania klasowe - godzina 1600 – 1630
 • spotkanie ogólne – godzina 1630 – 1800
Logo piątego liceum
Kontakt

ul. Deotymy 15a
76-200 Słupsk

tel./fax  59 845-60-22
e-mail: 5lo@5lo.slupsk.pl

Logo BIP