Wyznacza się następujące stałe terminy Dni Otwartych Szkoły i innych obowiązkowych spotkań z Rodzicami:

6.09.2022r.

­       spotkanie wychowawców klas pierwszych z Rodzicami – godz. 1600

­       spotkanie wychowawców klas czwartych z Rodzicami – godz. 1630

7.09.2022r.

­       spotkanie wychowawców klas drugich z Rodzicami – godz. 1600

­       spotkanie wychowawców klas trzecich z Rodzicami – godz. 1630

­       godz.1700 spotkanie Rady Rodziców, sala 31

18.10.2022r.

­ Dzień Otwarty Szkoły – spotkanie ogólne w godz.1600-1800

22.11.2022r.

­Dzień Otwarty Szkoły – spotkanie poświęcone informacji o wynikach nauczania i zachowania uczniów, informacja o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za I semestr

­       obowiązkowe zebrania klasowe – godzina 1600 – 1630

­       spotkanie ogólne - godzina 1630 – 1800

10.01.2023r.

­       godz.1600 zebrania z rodzicami podsumowujące pracę w I semestrze

­       godz.1700 spotkanie Rady Rodziców, sala 31

21.03.2023r.

­ Dzień Otwarty Szkoły - spotkanie ogólne godz. 1600- 1800
(w klasach programowo najwyższych informacja o ewentualnych ocenach niedostatecznych za II semestr i niedopuszczeniu do egzaminu maturalnego)

23.05.2023r.

­Dzień Otwarty Szkoły- spotkanie poświęcone informacji o wynikach nauczania i zachowania uczniów, ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w kl. I, II, III

­       obowiązkowe zebrania klasowe - godzina 1600 – 1630

­       spotkanie ogólne – godzina 1630 – 1800

Logo piątego liceum
Kontakt

ul. Deotymy 15a
76-200 Słupsk

tel./fax  59 845-60-22
e-mail: 5lo@5lo.slupsk.pl

Logo BIP