• 1 Oferta edukacyjna - klasa A
  Klasa Ia (2019-2020) - politechniczna z programem autorskim: „ Wspomaganie projektowania inżynierskiego”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: matematyki, fizyki, informatyki, j. angielskiego.
 • 2 Oferta edukacyjna - klasa B
  Klasa Ib (2019-2020) - humanistyczna z programami autorskimi: „Elementy filozofii”„J. łaciński dla humanistów”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie.
 • 3 Oferta edukacyjna - klasa C
  Klasa Ic (2019-2020) - europejska z programem autorskim: „Elementy realioznawstwo”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: geografii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego.
 • 4 Oferta edukacyjna - klasa D
  Klasa I D (2019-2020) - medyczno-przyrodnicza z programami autorskimi „J. łaciński dla przyrodników” oraz "W świecie mydła i pachnidła", realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: biologii, chemii, j. angielskiego.
 • 5 Nasza szkoła
  Nasze liceum znajduje się w centrum miasta, na ulicy Deotymy 15a, nieopodal ratusza.
baner
 
 
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2019".

Kalendarz 2018/19

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

 

03.09. 2018 r.

 • godz. 11.00 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018 / 2019

 • godz. 9.00 – Msza Św. dla wszystkich chętnych uczniów w kościele NMP Królowej Różańca Św. w Słupsku

 • godz. 9.00 – Miejska Inauguracja Roku Szkolnego w SP 8

03.09.2018 r.

 • godz. 12.00 spotkanie dyrekcji szkoły z uczniami klas trzecich

11.09.2018 r.

 • spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców klas pierwszych 
  z Rodzicami – godz. 16.00

11.09.2018 r.

 • spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców klas trzecich z Rodzicami – godz. 16.30

17-18.09.2018 r.

 • Gdański Salon Maturzystów PERSPEKTYWY 2018

18.09.2018 r.

 • zebrania wychowawców klas drugich z Rodzicami – godz.16.00

 • godz.17.00 spotkanie Rady Rodziców, sala 31

21.09.2018 r.

 • 19 edycja konkursu „ Herbertiada 2018” Kołobrzeg

21-23.09.2018 r.

 • udział w XXV edycji akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2018”

28.09.2018 r.

 • Bieg z Herbertem z okazji Roku Herbertowskiego

03-04.10.2018 r.

 • XX Zjazd Klubu Herbertowskich Szkół w Gdańsku

10.10.2018 r.

 • Otrzęsiny - dla uczniów klas pierwszych, godz. 11.30

12.10.2018 r.

 • godz. 10.00 - uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ślubowanie uczniów klas pierwszych

19.10.2018 r.

 • Połowinki

23.10.2018 r.

 • Dzień Otwarty Szkoły  spotkanie ogólne w godz.16.00-18.00

 • godz.17.00 spotkanie Rady Rodziców, sala 31

26.10.2018 r.

 • Dzień Patrona, uroczystość szkolna godz.11.30

26.10.2018 r.

 • Spotkanie z „Panem Cogito” lub „Zaduszki poetyckie” godz. 16.00

02.11.2018 r.

 • dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

05.11.2018 r.

 • Niepodległa”- konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych, godz. 11.00

07.11.2018 r.

 • Narodowe Śpiewanie, godz. 17.00

09.11.2018 r.

 • Niepokonana” - uroczystość szkolna z okazji 100 rocznicy godzina 11.00, dla mieszkańców – godz. 16.30

20-23.11. 2018 r

 • próbny egzamin maturalny z OPERONEM

27.11.2018 r.

 • Dzień Otwarty Szkoły  spotkanie poświęcone informacji o wynikach nauczania i zachowania uczniów, informacja o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za I semestr

 • obowiązkowe zebrania klasowe – godzina 16.00 – 16.30

 • spotkanie ogólne - godzina 16.30 – 18.00

20.12.2018 r.

 • Jasełka połączone z koncertem kolęd – godz. 12.30

21.12.2018 r.

 • ostateczny termin wystawiania ocen za I semestr roku szkolnego 2018/2019

21.12.2018 r.

 • Wigilie klasowe i wigilia szkolna. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

23 - 31.12.2018 r.

 • zimowa przerwa świąteczna

03-10.01.2019 r.

 • próbny egzamin maturalny z Nową Erą

15.01.2019 r.

 • godz.16.00 zebrania z rodzicami podsumowujące pracę w I semestrze

 • godz.17.00 spotkanie Rady Rodziców, sala 31

18.01.2019 r.

 • Studniówka

24.01.2019 r.

 • apel podsumowujący pracę w I semestrze r. szk. 2018/2019 godz. 10.30.

11.02 - 24.02.2019 r.

 • ferie zimowe

28.02.2019 r.

 • Pamięci Żołnierzy Wyklętych – apel, godz.11.30 oraz 16.00

11.03.2019 r.

 • Matematyka w przedmiotach przyrodniczych”- konkurs, godz.11.30

20.03.2018 r.

 • Dzień Języków Obcych oraz „Taniec z różnych stron świata”, godz. 11.30

26.03.2019 r.

 • Dzień Otwarty Szkoły - spotkanie ogólne godz. 16.00- 18.00 
  (w klasach programowo najwyższych informacja o ewentualnych ocenach niedostatecznych za II semestr i niedopuszczeniu do egzaminu maturalnego)

05.04.2019 r

 • V Powiatowy Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej, godz. 11.00

12.04.2019 r.

 • ostateczny termin wystawiania ocen rocznych w klasach trzecich

18.04 - 23.04.2019 r.

 • wiosenna przerwa świąteczna

24.04.2019 r.

 • Dzień Otwarty Szkoły dla uczniów klas ósmych Szkoły Podstawowej i uczniów Gimnazjum

25.04.2019 r.

 • spotkanie ogólne uczniów klas trzecich z dyrektorem szkoły - godz.10.00.

26.04.2019 r.

 • uroczystość rozdania świadectw ukończenia szkoły - godz.13.00.

02.05.2019 r.

 • dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

06.05.2019 r.

 • początek egzaminu maturalnego w sesji wiosennej – część pisemna 
  i ustna (szczegółowy harmonogram egzaminów zostanie podany 
  w późniejszym terminie przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego)

06.05.2019 r.

 • dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych- kl. I, II Egzamin maturalny z języka polskiego - p. podstawowy.

07.05.2019 r.

 • dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych- kl. I, II Egzamin maturalny z matematyki - p. podstawowy.

08.05.2019 r

 • dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych- kl. I, II Egzamin maturalny z języka angielskiego - p. podstawowy 
  i rozszerzony.

21.05.2019 r.

 • Dzień Otwarty Szkoły- spotkanie poświęcone informacji o wynikach nauczania i zachowania uczniów, ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za II semestr w kl. I i II

 • obowiązkowe zebrania klasowe - godzina 16.00 – 16.30

 • spotkanie ogólne – godzina 16.30 – 18.00

31.05.2019 r.

 • Dzień Dziecka połączony z Dniem Sportu – godz.11.00.

07.06.2019 r.

 • ostateczny termin wystawiania ocen rocznych w klasach I i II.

17-19.06. 2019 r.

 • sprawdziany trwałości wiedzy dla uczniów klas I i II. Szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony w późniejszym terminie.

21.06.2019 r.

 • uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

 • o godzina 9.00 – Msza Św. dla wszystkich chętnych uczniów

 • godzina 10.00 - rozdanie świadectw

 

Copyright © 2019. V LO w Słupsku Rights Reserved.