• 1 Oferta edukacyjna - klasa A
  Klasa Ia (2019-2020) - politechniczna z programem autorskim: „ Wspomaganie projektowania inżynierskiego”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: matematyki, fizyki, informatyki, j. angielskiego.
 • 2 Oferta edukacyjna - klasa B
  Klasa Ib (2019-2020) - humanistyczna z programami autorskimi: „Elementy filozofii”„J. łaciński dla humanistów”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie.
 • 3 Oferta edukacyjna - klasa C
  Klasa Ic (2019-2020) - europejska z programem autorskim: „Elementy realioznawstwo”, realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: geografii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego.
 • 4 Oferta edukacyjna - klasa D
  Klasa I D (2019-2020) - medyczno-przyrodnicza z programami autorskimi „J. łaciński dla przyrodników” oraz "W świecie mydła i pachnidła", realizuje rozszerzoną podstawę programową w zakresie: biologii, chemii, j. angielskiego.
 • 5 Nasza szkoła
  Nasze liceum znajduje się w centrum miasta, na ulicy Deotymy 15a, nieopodal ratusza.
baner
 
 
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2019".

Kalendarz 2019/20

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

 

 

02.09. 2019 r.

 • godz. 900 – Msza Św. dla wszystkich chętnych uczniów w kościele NMP Królowej Różańca Św. w Słupsku
 • godz. 1000 -  uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 klasy pierwsze
 • godz. 1100 -  uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 klasy drugie i trzecie
 • godz. 1130 spotkanie dyrekcji szkoły z uczniami klas trzecich (s.29)
 • w godz. 900 – Miejska Inauguracja Roku Szkolnego w Zespole Szkół Sportowych (IV LO) 

3.09.2019 r.

 • posiedzenie Zespołu ds. Jubileuszu godz.1600

10.09.2019 r.

 • spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców klas pierwszych po szkole podstawowej z Rodzicami – godz. 1600

10.09.2019 r.

 • spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców klas pierwszych po gimnazjum z Rodzicami – godz. 1630

10.09.2019 r.

 • spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców klas trzecich z Rodzicami –  godz. 1700

9 -10.09.2019 r.

 • Gdański Salon Maturzystów PERSPEKTYWY 2019

17.09.2019 r.

 • zebrania wychowawców klas drugich z Rodzicami – godz.1600

20.09.2019 r.

 • XX edycja konkursu „ Herbertiada 2019” Kołobrzeg

20-22.09.2019 r.

 • udział w XXVI edycji akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2019”

24.09.2019 r.

 • posiedzenie Zespołu Wychowawczego, godz. 1500

24.09.2019 r.

 • posiedzenie Zespołu ds. Jubileuszu godz.1600

26.09.2019 r.

 • Bieg z Herbertem udział biorą klasy pierwsze i drugie

3-4.10.2019 r.

 • XXI Zjazd Klubu Herbertowskich Szkół,
   Dni wolne od zajęć dydaktycznych.

10.10.2019 r.

 • Otrzęsiny - dla uczniów klas pierwszych, godz. 1130

14.10.2019 r.

 • godz. 1000 -  uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ślubowanie uczniów klas pierwszych

15.10.2019 r.

 • posiedzenie Rady Pedagogicznej, godz.1600

22.10.2019 r.

 • Dzień Otwarty Szkoły – spotkanie ogólne w godz.1600-1800
 • godz.1700 spotkanie Rady Rodziców, sala 31

29.11.2019 r

 • V Powiatowy Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej, godz. 1100

29.10.2019 r.

 • Dzień Patrona, uroczystość szkolna godz.1130 (klasy pierwsze)

5.11.2019 r.

 • posiedzenie Rady Pedagogicznej – szkolenie

08.11.2019 r.

 • Narodowe Święto Niepodległości - uroczystość szkolna  godzina 1130

15.11.2019 r.

 • Połowinki

19-22.11. 2019 r. 

 • próbny egzamin maturalny z OPERONEM

26.11.2019 r.

 • Dzień Otwarty Szkoły – spotkanie poświęcone informacji o wynikach nauczania i zachowania uczniów, informacja o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za I semestr
 • obowiązkowe zebrania klasowe – godzina 1600 – 1630
 • spotkanie ogólne - godzina 1630 – 1800

03.12.2019 r.

 • posiedzenie Rady Pedagogicznej, godz.1600

19.12.2019 r.

 • Jasełka połączone z koncertem kolęd – godz. 1230

20.12.2019 r.

 • ostateczny termin wystawiania ocen za I semestr roku szkolnego 2019/2020

20.12.2019 r.

 • Wigilie klasowe i wigilia szkolna. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

23 - 31.12.2019 r.

 • zimowa przerwa świąteczna

07.01.2020 r.

 • posiedzenie Rady Pedagogicznej- klasyfikacja za I semestr, godz.1600

8.01.2020 r.

 • godz.1600 zebrania z rodzicami podsumowujące pracę w I semestrze
 • godz.1700 spotkanie Rady Rodziców, sala 31

10.01.2020 r.

 • Studniówka

28.01.2020 r.

 • posiedzenie Rady Pedagogicznej-podsumowanie pracy w I semestrze

29.01.2020 r.

 • apel podsumowujący pracę w I semestrze r. szk. 2019/2020 godz. 1030

13.01 - 26.01.2020 r.

 • ferie zimowe

14.02.2020 r.

 • Walentynki – Dzień Języków Obcych

28.02.2019 r.

 • Pamięci Żołnierzy Wyklętych – apel, godz.1130 oraz 1600

13.03.2020 r.

 • „Matematyka w przedmiotach przyrodniczych”- konkurs,

I etap 6.03.2020, II etap 13.03.2020 godz.1130

10.03.2020 r.

 • posiedzenie Rady Pedagogicznej, godz.1600

24.03.2020 r.

 • Dzień Otwarty Szkoły - spotkanie ogólne godz. 1600- 1800
  (w klasach programowo najwyższych informacja o ewentualnych ocenach niedostatecznych za II semestr i niedopuszczeniu do egzaminu maturalnego) 

07.04.2020 r.

 • posiedzenie Rady Pedagogicznej, godz.1600

8.04.2020 r.

 • ostateczny termin wystawiania ocen rocznych w klasach trzecich

9.04 - 14.04.2020 r.

 • wiosenna przerwa świąteczna

20.04.2020 r.

 • posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja uczniów klas III, godz.1600

23.04.2020 r.

 • spotkanie ogólne uczniów klas trzecich z dyrektorem szkoły - godz.1000

24.04.2020 r.

 • uroczystość rozdania świadectw ukończenia szkoły - godz.1300

27.04.2020 r.

 • Dzień Otwarty Szkoły dla uczniów szkół podstawowych – godz.1200-1600

04.05.2020 r.

 • początek egzaminu maturalnego w sesji wiosennej – część pisemna
  i ustna (szczegółowy harmonogram egzaminów zostanie podany
  w późniejszym terminie przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego)

04.05.2020 r.

 • dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych- kl. I, II Egzamin maturalny z języka polskiego - p. podstawowy.

05.05.2020 r.

 • dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych- kl. I, II Egzamin maturalny z matematyki - p. podstawowy.

06.05.2020 r.

 • dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych- kl. I, II Egzamin maturalny z języka angielskiego - p. podstawowy
  i rozszerzony.

19.05.2020 r.

 • Dzień Otwarty Szkoły- spotkanie poświęcone informacji o wynikach nauczania i zachowania uczniów, ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za II semestr w kl. I i II
 • obowiązkowe zebrania klasowe - godzina 1600 – 1630
 • spotkanie ogólne – godzina 1630 – 1800

1.06.2020 r.

 • Dzień Dziecka połączony z Dniem Sportu – godz.1100 

10.06.2020 r.

 • ostateczny termin wystawiania ocen rocznych w klasach I i II.

12.06.2020 r.

 • Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

22.06.2020r.

 • posiedzenie Rady Pedagogicznej-klasyfikacja roczna, godz.1600

26.06.2020 r.

 • uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020
 • o godzina 900 – Msza Św. dla wszystkich chętnych uczniów
 • godzina 1000 – rozdanie świadectw

3.07.2020 r.

 • posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę w roku szkolnym 2018/2019  – godzina 1000

 

 

Copyright © 2019. V LO w Słupsku Rights Reserved.